Lịch Bloc siêu cực Đại AH.01 – Việt Nam Thịnh Vượng

Liên hệ giá

Giấy Couche Matt: 60.2 msg
Áo bloc Metalize
Bìa treo Metaliza Hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ ép nổi 3D, trên bìa có gắn chữ Lộc cẩm thạch
Hộp in Metaliza Hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ ép nổi 3D
Vui lòng liên hệ theo Hotline hoặc Chat trực tuyến với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất